Dialoog in Zuid - Morosoph

Dialoog in Zuid

door | jun 9, 2017

Dialoog in Zuid

Dialoog in Zuid is een initiatief van stadsdeel Amsterdam Zuid en is bedoeld om meer bewoners te betrekken bij Zorg & Welzijn in het stadsdeel. Van advies en inspraak tot het actief bijdragen aan initiatieven door bewoners. Met Dialoog in Zuid wil het stadsdeel zelf ook participatiever gaan werken en ontdekken hoe ze meer met bewoners samen kunnen werken.

De bottom-up initiatieven van bewoners lopen soms vast in de top-down structuur van de gemeente. En de ambtenaren die hier ‘tussen’ zitten worden daar meestal niet blij van. Ze willen graag van betekenis zijn voor bewoners en daadwerkelijk doen wat nodig is. Anderzijds zijn bewoners niet altijd reëel in hun wensen of ontbreekt het hen aan inzicht in het grotere geheel van de buurt of wijk. Door hen mee te nemen in dit gesprek ontdekken zij wat er leeft bij andere bewoners en partijen en krijgen ze meer bewustzijn van wat er gezamenlijk nodig is en waar ze elkaar bij kunnen helpen. Zo wordt de eigen bijdrage van bewoners versterkt en gesteund door de gemeente.

Sjoukje van ’t Veer is projectleider van Dialoog in Zuid en vertelt over haar ervaringen in dit traject.

Begin dit jaar kreeg ik de opdracht om het experiment ‘participatie met bewoners’ binnen het sociaal domein, specifiek Zorg & Welzijn, verder te brengen binnen ons stadsdeel Zuid in Amsterdam. We hebben Sandra Gevaert ingehuurd om ons bij dit experiment te begeleiden. Ik vond het een mooie uitdaging. Ik sprong op een rijdende trein, het project was namelijk al gestart en ik nam het stokje over.

Participeren met bewoners. Toen ik de opdrachtformulering hoorde werd ik gelijk enthousiast. Dit is toch wat we als ambtenaar dagelijks zouden moeten doen! Burgers meenemen in de beleidsdoelstellingen van de stad en er met elkaar voor zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat dit toch iets ingewikkelder is dan ik dacht, bleek toen we met onze collega’s hiermee aan de slag gingen. Zoveel mensen, zoveel wensen.

In verschillende meetings met en zonder bewoners vonden we elkaar steeds beter.  Tegelijkertijd maakten we ook weer enkele stappen achteruit, om met elkaar te begrijpen waarom we dit eigenlijk doen en hoe zich dat verhoudt tot wat ieder in de eigen functie en gebieden doet.

Uit de verschillende werkvormen die Sandra en co-host Mohamed met ons uitwerkte, dacht ik een beetje het principe van The Art of Participatory Leadership te snappen. Heel vaak werd ik echter ook weer meegezogen door de details van het lastige interne proces binnen onze organisatie, waardoor ik de grote lijnen niet meer duidelijk voor me zag. Dit maakte het voor mij ingewikkeld. Ik wilde als projectleider dit proces tot een succes laten worden.

In maart organiseerden wij een grote bijeenkomst voor bewoners, die wij vooraf ook met bewoners hebben voorbereid. Twee weken voor deze bijeenkomst kreeg ik de kans om de training The Art of Participatory Leadership te volgen. Drie dagen aaneengesloten met professionals uit België en Nederland oefenen, oefenen en oefenen. In een prachtige omgeving helemaal weg van de bewoonde wereld. Naast de interessante theoretische kennis, is er van ’s ochtends vroeg tot laat in de middag heel hard gewerkt. We leerden de kunsten van het participatief leiderschap begrijpen en konden oefenen met verschillende werkvormen, waarin je als host zelf aan het roer staat. Een ervaring om nooit meer te vergeten! Deze training heeft mij de puzzelstukjes gegeven die nog ontbraken. Na deze training had ik letterlijk het “oh, zit het zo!” gevoel. Ineens zag ik wat Sandra met onze collega’s aan het doen is.

Een beter tijdstip voor het volgen van deze training was er niet, vlak voor we de generale hadden, de grote bijeenkomst voor bewoners. Het leek mij leuk voor andere deelnemers van de training om te komen oefenen. Via de besloten groep op Facebook heb ik hiervoor een oproep geplaatst. Twee mensen uit mijn groep hebben deelgenomen. Ik voelde me hierdoor gesterkt en ik vond het heel leuk om met hen samen deze kennis en kunde van de training toe te kunnen passen en hierover na te praten. Want ik ben ervan overtuigd dat je participatief leiderschap zelf moet ervaren om de kunst hiervan eigen te kunnen maken en zelf toe te passen.

Sjoukje van ’t Veer – Gebiedsregisseur Zorg & Welzijn Gemeente Amsterdam Rivierenbuurt/De Pijp

0 reacties