Morosoph – Visieontwikkeling: van niet naar wel

Participatief Leiderschap

Van niet naar wel

Elke vorm van vernieuwing, of het nu een nieuwe visie, strategie of concept betreft, vindt plaats in een dynamisch proces van mensen en hun ideeën en energie. MOROSOPH zorgt voor focus en beschermt tegen valkuilen. Want al gauw gaan de gesprekken over hoe het niet kan en niet moet. Veel interessanter is het om samen na te denken over hoe het wel kan en dan heb je vanzelf een visie of strategie ontwikkeld. Van niet naar wel…

 

ruimte maken

Een dynamisch vernieuwingsproces is een leiderschapsproces, waarin ieder wat te doen heeft. Leiders maken het participatief door ruimte te maken voor het voeren van het juiste gesprek met de juiste mensen. Sandra is een ervaren host en coach van (participatieve) leiderschapstrajecten. Daarnaast fungeert zij als gespreksleider en (team) coach met lichtheid en humor en steeds hetzelfde thema: hoe wel?

waarom participatief leiderschap?

eigenaarschap

De benodigde kennis en wijsheid om de wereld vorm te geven is al in mensen aanwezig. Gelijkwaardige bijdrage aan de oplossing zorgt dat mensen zich eigenaar voelen van de implementatie ervan. Een host brengt het hele systeem in de ruimte waardoor niet alleen een betekenisvolle oplossing ontstaat maar ook meteen de realisatie begint.

be the change

Hoe ben jij zelf de gewenste verandering en wat vraagt het van jou om host te zijn van sociocratische processen? Door je te ontwikkelen als host bekwaam je je in de hosting technieken die Sandra zelf toepast in haar werk en ervaar je hoe je zelf de gewenste verandering in jouw organisatie kunt zijn en bevorderen. Dat is participatief leiderschap.

Communities

Sandra is steward van The Art of Hosting (AoH) in Nederland. Zij traint en werkt al ruim 15 jaar vanuit dit gedachtegoed en is co-founder van de Art of Participatory Leadership (www.aopl.eu). De kunst van het hosten van betekenisvolle gesprekken gaat over het vormen van echte en hechte communities die samen een duurzame en betrokken wereld co-creëren.

Destijds als Dean van Nyenrode School of Accountancy & Controlling wilde ik de opleiding inhoudelijk herwaarderen om onze positie als marktleider toekomstbestendig te maken. We hebben het “De Luiken Open” genoemd omdat we echt door de ogen van de buitenwereld naar de inhoud, opzet en didactiek van onze programma’s wilden kijken. Ik kom van Defensie en ben getraind volgens het principe ‘leave no man behind’. Sandra’s toegevoegde waarde zit nou precies op dat vlak en ze heeft letterlijk iedereen meegenomen in de visieontwikkeling.

Leen Paape
Dean Nyenrode Business Universiteit

 

 

Lees verder over de ervaringen van Leen

‘Leave no man behind’

Visieontwikkeling binnen de accountancy opleiding van Nyenrode

Leen Paape
Leen Paape

quote markAls Dean van de Nyenrode School of Accountancy & Controlling mocht ik regelmatig diploma’s uitreiken aan studenten. Het viel me op dat pas afgestudeerde registeraccountants en controllers de strekking van hun afstudeeronderzoek niet goed voor het voetlicht konden brengen. Dat frustreerde mij, juist omdat het van essentieel belang is in ons vak om communicatief vaardig te zijn. Ik wilde daarom de opleiding inhoudelijk herwaarderen om onze positie als marktleider toekomstbestendig te maken.

“Sandra is in staat gebleken een groot verschil te maken omdat ze haar persoonlijke levenservaring ten dienste stelt van anderen. De onderlinge vertrouwensband die zij daarbij weet te realiseren is haar grote kracht. Ik beschouw het als een voorrecht met haar te mogen samenwerken.”

De Luiken Open

quote markZoiets moet je in vertrouwen overlaten aan iemand die weet wat ze doet en op basis van eerdere ervaringen wist ik dat Sandra Gevaert dit traject van visieontwikkeling als geen ander zou kunnen begeleiden. We hebben het “De Luiken Open” genoemd omdat we echt door de ogen van de buitenwereld naar de inhoud, opzet en didactiek van onze programma’s wilden kijken.

“Zoiets moet je in vertrouwen overlaten aan iemand die weet wat ze doet.”

Voor mij was het belangrijk dat alle betrokkenen zouden meedenken in dit proces. Ik kom van Defensie en ben getraind volgens het principe ‘leave no man behind’. Sandra’s toegevoegde waarde zit nou precies op dat vlak en ze heeft letterlijk iedereen meegenomen in de visieontwikkeling. Ze liet zien hoe kwetsbaarheid je sterker maakt, niet alleen op persoonlijk vlak maar ook als organisatie. Haar aanpak is gericht op de wederkerigheid van vertrouwen, gezien worden en ertoe doen. Haar persoonlijke levenservaring stelt zij ten dienste van anderen.

Marktleider

quote markHet doel van het visietraject was om ons marktleiderschap toekomstbestendig te maken en dat is gelukt. Daarnaast heb ik persoonlijk een hoop geleerd van de samenwerking met Sandra. Zij werkt met een methode die ‘Appreciative Inquiry’ heet, waarderend onderzoek.

“Het doel van het visietraject was om ons marktleiderschap toekomstbestendig te maken en dat is gelukt.”

De gedachte is dat je mensen en organisaties ontwikkelt vanuit wat al goed is en zo het fundament creëert voor een verdere opbouw in vertrouwen. Sandra laat je verder kijken dan wat er allemaal verkeerd is gegaan en hoe het niet moet. Ze is vooral geïnteresseerd in hoe het wèl kan. Bovendien weten medewerkers meestal zelf heel goed wat nodig is om tot een verbetering te komen, en Sandra kan bij uitstek die wijsheid uit een groep halen. Ik gebruik Appreciative Inquiry nog dagelijks in mijn werk als toezichthouder en commissaris omdat ik zie hoe we wantrouwen verregaand aan het institutionaliseren zijn. Vertrouwen is mijns inziens juist nodig om voorwaarts te gaan met welke opgave dan ook.

Maak een afspraak

Past Morosoph in jouw plaatje?
Laten we kennismaken!

Ben je toe aan de wijze gek die met humor en lichtheid haar vinger exact op de zere plek legt? Laten we een afspraak maken voor een nadere kennismaking op weg naar betekenisvolle verandering.