Morosoph – De eerlijke organisatie

Ontwikkeling van mens en organisatie

ont-wikkeling

Ont-wikkelen is een proces van zelfreflectie en kwetsbaarheid. Dat vraagt moed en commitment. Loslaten wat je niet meer dient, aankijken wat van jou is. Je komt er niet met een cosmetisch trucje. Het begint met echt durven kijken naar wat er is, dat vormt de werkelijke basis vanwaar je verder gaat. Ontwikkelen van teams en organisaties vraagt om een veilige context waarin mensen dit proces samen kunnen aangaan en delen.

 

eerlijke organisatie

Met MOROSOPH bouw je aan een eerlijke organisatie waar het onzichtbare zichtbaar wordt. Een open en eerlijk discours creëert inzicht, begrip en vertrouwen. MOROSOPH nodigt mensen uit zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun aandeel in de organisatie en hun eigen ontwikkeling. Een eerlijke organisatie biedt medewerkers houvast in tijden van verandering en is de beste garantie voor een blijvend en betekenisvol resultaat.

waarom ontwikkeling?

veiligheid

MOROSOPH is de wijze gek die als geen ander de wijsheid in de groep weet aan te boren. Dit begint met het creëren van een veilige context waarin mensen vanuit hun hart durven spreken en gaan staan voor wat er voor hen toe doet. Zo verbind je de binnenkant met de zichtbare buitenkant van de organisatie.
onderstroom

Door de onderstroom aan te spreken nodig je mensen uit om zichzelf te zijn en laten zien. Vanuit een diepere verbinding met de bedoeling van de organisatie ontstaat verantwoordelijkheid hiervoor. Het hogere doel van de organisatie komt zo tot leven in het werk van de mensen die samen de organisatie vormen.

wijsheid

Deze ontwikkelingsprincipes versterken het innerlijk kompas en de onderlinge verbinding. Vernieuwing ontstaat in een sociocratisch proces op basis van gelijkwaardigheid met de blik op de toekomst. De vraag ‘hoe dan?’ wordt vanuit verbinding beantwoord, vanuit de wijsheid van de groep.

Bij mijn werkgever, de gemeente Amsterdam, coördineer ik als Overall Accounthouder de samenwerking met een grote welzijnsorganisatie. Om weer duidelijk het ‘wat’ bij de gemeente als opdrachtgever onder te brengen en het ‘hoe’ bij de uitvoerende instantie, moesten we echt even met de billen bloot en heel eerlijk naar ons eigen aandeel kijken om de processen inzichtelijk te maken. Sandra was bij uitstek in staat om die veilige context te creëren waarbinnen alles op tafel kon komen.

Annelies Gerritsen
Overall Accounthouder Gemeente Amsterdam Zuid

 

 

Lees verder over de ervaringen van Annelies

‘Van dertig beschikkingen naar één’

Hoe een versimpeling van procedures een organisatieverandering in gang zet


Annelies Gerritsen

quote markBij mijn werkgever, de gemeente Amsterdam, coördineer ik als Overall Accounthouder de samenwerking met een grote welzijnsorganisatie. Deze rol past binnen het project Eenduidige Aansturing Welzijnsorganisaties als onderdeel van de nieuwe inrichting van het bestuurlijk veld Sociaal Domein. De welzijnsorganisaties waren gewend om voor ieder stadsdeel en iedere directie een aparte subsidieaanvraag in te dienen waarin zij hetzelfde soort werk steeds anders moesten omschrijven en verantwoorden. Dat neemt veel tijd weg van het welzijnswerk en daarom zijn we het beleid op één centrale plek gaan maken, gemeente-breed op dezelfde manier gaan communiceren, en hebben we nu ook het proces van subsidiëring vereenvoudigd.

“Sandra denkt praktisch, luistert goed en heel belangrijk, ze maakt mijn wensen concreet. Haar manier van werken spreekt me aan omdat ze helpend stuurt, zonder dominant te zijn. Sandra heeft een groep mensen meegenomen in een verandering en ze daar enthousiast voor gemaakt. Moeilijk lijkt makkelijk te worden.”

Veilige Context

quote markIk zag aankomen dat deze procesoptimalisatie heel wat voeten in de aarde zou hebben. Daarom heb ik Sandra in 2018 gevraagd om met de frisse blik van een buitenstaander mij en mijn evenknie van de welzijnsorganisatie te begeleiden. Niet dat ik weerstand verwachtte want iedereen was ontzettend toe aan deze verbeterslag. Maar in de afgelopen jaren zijn rollen enorm vervlochten geraakt waardoor verkeerde verwachtingen konden ontstaan.

“Sandra was bij uitstek in staat om die veilige context te creëren waarbinnen alles op tafel kon komen.”

Om weer duidelijk het ‘wat’ bij de gemeente als opdrachtgever onder te brengen en het ‘hoe’ bij de uitvoerende instantie, moesten we echt even met de billen bloot en heel eerlijk naar ons eigen aandeel kijken om de processen inzichtelijk te maken. Sandra was bij uitstek in staat om die veilige context te creëren waarbinnen alles op tafel kon komen. Moeilijke situaties mochten er gewoon zijn, hoefden niet meteen opgelost te worden en dat geeft toch ontspanning. Ze heeft ons steeds helder geadviseerd over hoe we het traject in beweging konden houden en tegelijkertijd heeft ze de participerende werkvormen begeleid waarin alle betrokkenen op gelijkwaardige basis aan de oplossing konden bijdragen.

Gelukt

quote markIn 2019 is het gelukt om de volledige financiering onder te brengen in één aanvraag en één subsidiebeschikking in plaats van dertig. Om alles in één beschikking onder te brengen moet je keuzes maken. Qua informatievoorziening kun je bijvoorbeeld niet meer eindeloze rapportages vragen en zien wij ons genoodzaakt ons opdrachtgeverschap opnieuw in te vullen.

“Sandra kijkt mee en maakt mijn wensen concreet.”

Dat voelt nog best onwennig, eigenlijk komt voor ons nu pas de echte organisatieverandering aan bod. We willen graag vertrouwen op de expertise van de uitvoerende organisatie en leren het gesprek te voeren over wat er werkelijk toe doet. Werken op basis van vertrouwen vraagt iets anders van je dan werken vanuit controle. Gelukkig kan ik dan Sandra weer vragen om mee te kijken en mijn wensen concreet te maken. Wat ik prettig vond gedurende het traject is dat Sandra goed luisterde naar wat ik haar vertelde en dat ze steeds suggesties aandroeg die echt helpend waren. Voor 2020 is het ook weer gelukt om één beschikking uit te geven!

Maak een afspraak

Past Morosoph in jouw plaatje?
Laten we kennismaken!

Ben je toe aan de wijze gek die met humor en lichtheid haar vinger exact op de zere plek legt? Laten we een afspraak maken voor een nadere kennismaking op weg naar betekenisvolle verandering.